Geschiedenis van Buurtkamer de Smeltkroes

 

Oorsprong

In april 2013 kwamen Altine en Joyce elkaar tijdens het boodschappen doen tegen. Ze spraken over hun verlangen om naast hun gezin iets zinvols voor de medemens te doen. Maaike, die zonder werk zat, hebben ze benaderd met de vraag of ze mee wilde doen. Met z’n drieën zijn ze in gesprek gegaan met Ingrid Stegeman van buurtcentrum Stevenshof om te inventariseren waar ze goed in zouden zijn en waar in de Stevenshof behoefte aan was.

Hieruit kwam naar voren dat er wijkbewoners zijn die graag vlakbij hun huis een kop koffie drinken en een praatje willen maken. Bovendien kwam er vanuit Rivierduinen een verzoek om voor hun cliënten een zinvolle dagbesteding in de wijk waar zij wonen te realiseren. Altine, Joyce en Maaike zagen in het opzetten van zo’n laagdrempelige voorziening een leuke uitdaging.

Hoe zouden ze zoiets kunnen gaan opzetten? Waar in de Stevenshof zou dit mogelijk zijn? Hoe zou dit kunnen worden gefinancierd? Hoe zouden ze dit plan kunnen communiceren met de wijkbewoners?

Om een antwoord op al deze vragen te krijgen, hebben ze vaak met elkaar gepraat. En zijn ze de wijk in gegaan om te overleggen met personeel van de bibliotheek in de Stevenshof, de winkeliersvereniging van de Stevensbloem en met de kunstenaars van Morslevend. Met deze laatste partij klikte het meteen. Het idee om een laagdrempelige plek te creëren in de Stevenshof voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten (onder het genot van een lekkere kop koffie of thee), paste goed bij de taak van Morslevend om het winkelcentrum nieuw leven in te blazen. Dit leidde tot een stroomversnelling in de ontwikkeling van wat toen nog de werktitel ‘koffiehuis’ had. Bij de kringloopwinkel werden er meubels geleend. Na twee weken kon het ‘koffiehuis’ open.

Dit alles gaf de initiatiefneemsters vleugels. Ze werden steeds enthousiaster en spraken over het 'koffiehuis'  met verschillende mensen. Dit leverde nieuwe samenwerkingsverbanden op. Zo kregen ze contact met Martine van Schaik, die de dierenweide in Stevenshof weer voor bezoekers wilde gaan open stellen. Zij zocht vrijwilligers om dat te kunnen realiseren. Aan de bezoekers van het koffiehuis werd gevraagd of zij wilden gaan helpen in de dierenwei.

Organisatie

In eerste instantie ging Buurtkamer de Smeltkroes vanaf 28 juni 2013 elke vrijdag van 9.30 tot 16 uur open tot en met 18 juli. Deze periode werd gebruikt om te kijken of buurtbewoners de Smeltkroes zouden weten te vinden.

Al voordat de buurtkamer een feit was, hadden Joyce, Altine en Maaike versterking gekregen van Thomas. Met z’n vieren bepaalden ze wat er nodig was om gasten te kunnen ontvangen en hebben ze de ruimte in Stevensbloem 27 ingericht. Belangstellende voorbijgangers werden aangesproken en uitgenodigd om koffie te komen drinken.

De buurtkamer is begonnen zonder een rooie cent. Het was noodzakelijk om via fondsenwerving inkomsten te genereren, zodat er noodzakelijke aankopen gedaan konden worden. Bezoekers doneerden bedragen. Dit gaf de initiatiefneemsters een warm gevoel. Zo merkten ze dat er draagvlak voor de Smeltkroes was.

Na de zomervakantie is er naar nieuwe vrijwilligers gezocht, zodat de openingstijden verruimd konden worden. Vanaf 1 oktober 2013 ging de deur ook open op dinsdagmorgen. Er werd een datum geprikt om de Smeltkroes officieel te openen. Dat werd vrijdag 8 november. Via de pers werd hierop de aandacht gevestigd. Wethouder Roos van Gelderen werd gevraagd of zij de openingshandeling wilde verrichten.  Flyers werden in het winkelcentrum uitgedeeld om buurtbewoners voor de feestelijke opening uit te nodigen. Ook werden er persoonlijke uitnodigingen verstuurd, zoals naar de wijkraad van de Stevenshof, de bibliotheek, de wijkagent en enkele politici.

Feestelijke opening

Onder grote belangstelling - zelfs van het Leidsch Dagblad - bevestigde Roos van Gelderen een kleurrijke reuzen kop en schotel op een verrijdbaar kastje om zo Buurtkamer de Smeltkroes in de Stevenshof te verankeren.

De officiële opening leidde tot de komst van nieuwe bezoekers en vrijwilligers. Eind november ging de Smeltkroes daarom ook op woensdagmorgen open. Om de week wordt er vrijdag soep met brood gegeten. Het is vooral gezellig.

Als de Smeltkroes open is dan staat het kastje met de reuzen kop en schotel voor de deur. Net als een bloemetje dat door de bloemenzaak in de Stevensbloem ter beschikking wordt gesteld.

Subsidie

Woningbouwvereniging Portaal verstrekte subsidie, waarvan schoonmaakartikelen werden aangeschaft. Van Fonds 1818 werd de Herfstpremie ontvangen. De initiatiefneemsters en de andere vrijwilligers waren hier heel blij mee. Hierdoor kon een website ontwikkeld worden.

 

Geopend:

maandag:    9.30 - 12.30 

dinsdag:      9.30 - 15.00

woensdag:   9.30 - 12.30

donderdag:  9.30 - 12.30

 

Locatie:
Trix Terwindtstraat 4,
2331 GW Leiden.
(Huis van de buurt, Libertas Leiden)

smeltkroesinstevenshofleiden

logo van de smeltkroes met tekst

FacebookRSS Feed