Opheffen van Stichting Buurtkamer de Smeltkroes

 

Stichting Buurtkamer De Smeltkroes

 

                                                                        Leiden,21 november 2018

 

Aan ieder die Stichting Buurtkamer de Smeltkroes een warm hart toedraagt,

 

Wij delen mee dat deze stichting per 1 januari 2019 ophoudt te bestaan, omdat de overgebleven bestuursleden geen gelegenheid meer hebben zich hiervoor in te zetten. De afgelopen jaren heeft het bestuur zich ingespannen om na het vertrek van twee bestuursleden het bestuur weer voltallig te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Na respectievelijk vijf en vier jaar nemen ondergetekenden afscheid van de buurtkamer de Smeltkroes en zullen ze zorgen dat de stichting opgeheven wordt.

Wij doen dat met pijn in ons hart aangezien de buurtkamer in de afgelopen jaren heeft bewezen een samenbindende functie te hebben in de Stevenshof en het voor zowel bezoekers als vrijwilligers een belangrijk onderdeel is in hun leven.

De komende weken zullen we ons dan ook richten op het trachten onder te brengen van de Smeltkroes bij een organisatie of groep die met dezelfde idealen de buurtkamer zal vormgeven.

De huidige vrijwilligers hebben aangegeven vooralsnog zich te willen blijven inzetten voor de Smeltkroes. Ook kunnen diegenen die het voortzetten rekenen op de inrichting en de eventuele  financiĆ«le middelen.

Tot slot bedanken we de medeoprichters Altine Westerhuis en Joyce Volman voor hun inzet de afgelopen jaren en last but not least Ingrid Stegeman, sociaal werker wijk van Libertas, die de voorlopige contactpersoon wordt 

I.Stegeman@libertasleiden.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

Maaike Nieveen en Els van der Kamp

 

 

RSIN:        855059114              KvK-nummer:      63022664                            

ANBI status

Trix Terwindtstraat 4, 2331 GW Leiden                           

 

 

Geopend:

maandag:    9.30 - 12.30 

dinsdag:      9.30 - 15.00

woensdag:   9.30 - 12.30

donderdag:  9.30 - 12.30

 

Locatie:
Trix Terwindtstraat 4,
2331 GW Leiden.
(Huis van de buurt, Libertas Leiden)

smeltkroesinstevenshofleiden

FacebookRSS Feed